اوباما:تا دستیابی به توافق نهایی تحریم‌ها ادامه دارند

ایران و جهان

اوباما:تا دستیابی به توافق نهایی تحریم‌ها ادامه دارند