هاشمی: مذاکره کنید باخته اید/ آمریکا، عربستان و اردن سر و ته یک کرباسند/ الگوی زن ایرانی زنان برهنه غربی نیستند

ایران و جهان

هاشمی: مذاکره کنید باخته اید/ آمریکا، عربستان و اردن سر و ته یک کرباسند/ الگوی زن ایرانی زنان برهنه غربی نیستند