۳۳ درصد تولید روزانه گاز پارس جنوبی طی یک سال و نیم اخیر محقق شد

اخبار چغادک

۳۳ درصد تولید روزانه گاز پارس جنوبی طی یک سال و نیم اخیر محقق شد