فروردین‌ماه ۹۴؛ رونمایی از سامانه‌ موشکی برد بلند "تلاش۳"

اخبار استان

فروردین‌ماه ۹۴؛ رونمایی از سامانه‌ موشکی برد بلند "تلاش۳"