۲۵ میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی جزیره شیف بوشهر تخصیص یافت

خبر چغادک

۲۵ میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی جزیره شیف بوشهر تخصیص یافت