حاکمان آمریکایی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران وحشت دارند/ بحران ها و فتنها عامل اصلی برای ادامه مسیر است

خبر چغادک

حاکمان آمریکایی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران وحشت دارند/ بحران ها و فتنها عامل اصلی برای ادامه مسیر است