پدافند هوایی سوریه یک پهپاد جاسوسی اسرائیل را سرنگون کرد

ایران و جهان

پدافند هوایی سوریه یک پهپاد جاسوسی اسرائیل را سرنگون کرد