صهیونیست ها ۹ فلسطینی را در کرانه باختری زخمی کردند

ایران و جهان

صهیونیست ها ۹ فلسطینی را در کرانه باختری زخمی کردند