تشکیل کمیته های چهار گانه جهت برگزاری یادواره شهدای بخش مرکزی

گفتگو

تشکیل کمیته های چهار گانه جهت برگزاری یادواره شهدای بخش مرکزی