رئیس​جمهور: دنیا چاره‌ای جز نشستن پای میز مذاکره ندارد

ایران و جهان

رئیس​جمهور: دنیا چاره‌ای جز نشستن پای میز مذاکره ندارد