کسر بودجه ۳۲ هزار میلیاردی حتی با نفت ۷۰ دلاری

سیاسی

کسر بودجه ۳۲ هزار میلیاردی حتی با نفت ۷۰ دلاری