وی با بیان اینکه ۸۰ درصد آیین نامه بنیاد نخبگان تغییر می‌کند افزود: آیین نامه بنیاد نخبگان در حال تغییر است و بیش از ۸۰ درصد مفاد این آیین نامه‌ تغییر می‌کند·

اخبار چغادک

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد آیین نامه بنیاد نخبگان تغییر می‌کند افزود: آیین نامه بنیاد نخبگان در حال تغییر است و بیش از ۸۰ درصد مفاد این آیین نامه‌ تغییر می‌کند.