در دومین تحصن صورت گرفت؛ ادامه اعتراضات دانشجویی در شیراز +تصاویر

ایران و جهان

در دومین تحصن صورت گرفت؛ ادامه اعتراضات دانشجویی در شیراز +تصاویر