تا مردم اصلاح نشوند و آمادگی نداشته باشند، نباید انتظار ظهور داشت

اخبار چغادک

تا مردم اصلاح نشوند و آمادگی نداشته باشند، نباید انتظار ظهور داشت